In sommige gevallen van probleemgedrag kan het wenselijk of noodzakelijk zijn uw hond intern te plaatsen voor (her)opvoeding of begeleiden van het (probleem)gedrag.

Trainingscentrum P.E.T.D.O.G. is een van de zeer weinige hondenscholen in Nederland die dit aanbiedt.

De interne training kent twee periodes. De eerste periode bestaat uit een observatieperiode, waarbij de hond zoveel mogelijk met rust gelaten wordt, zodat hij tot zichzelf kan komen en zijn ware aard kan laten zien. In deze periode wordt de hond vele momenten per dag geobserveerd in een prikkelarme omgeving en tijdens zijn uitlaatrondes. Deze periode duurt over het algemeen een week.

Na deze observatieperiode wordt de hond, afhankelijk van de reden van aanmelding, steeds vaker en langer geprikkeld om zijn (probleem)gedrag te laten zien, zodat er gestart kan worden met de begeleiding die de hond nodig heeft. De hond zal vele korte momenten per dag getraind worden en ook tijdens zijn uitlaatrondes zullen trainingsmomenten kunnen ontstaan, afhankelijk van de reden van interne plaatsing. De duur van de trainingsperiode is volledig afhankelijk van de aard van het (probleem)gedrag, het karakter en de leeftijd van de hond en de inzet van de eigenaren als de hond weer terug naar huis gaat. Ervaring heeft ons geleerd dat, na de observatieperiode van een week, een trainingsperiode van een week over het algemeen zeer positief resultaat geeft.

Als de hond na de trainingsperiode weer naar huis gaat, volgt er nog minimaal twee uur individuele training met de eigena(a)r(en), zodat het door de gedragsbegeleiders aangeleerde gewenste gedrag, op dezelfde manier kan worden gecontinueerd om een zo positief mogelijk resultaat te blijven houden. Ook leert u goed te kijken naar het gedrag van uw hond, zodat u tijdig kunt ingrijpen als de hond weer dreigt terug te vallen in zijn oude gedrag. Uw hond wordt in huis geplaatst bij de gedragsbegeleiders van Trainingscentrum P.E.T.D.O.G. Hier wonen kinderen, honden (zowel reuen als teven), katten, konijnen, cavia’s, kippen en geiten. Uw hond verblijft, indien zijn probleem dit toelaat, in de huiskamer en zal regelmatig gewoon meedraaien in de roedel, die het gezin van de gedragsbegeleiders vormt.