Positieve Effectieve Training Door Observatie van het Gedrag
Hondentrainingscentrum P.E.T.D.O.G. staat ook op Facebook Hondentrainingscentrum P.E.T.D.O.G. ons YouTube kanaal

Interne puppentraining

Sinds enige tijd heeft Hondentrainingscentrum P.E.T.D.O.G. een uniek concept in Nederland: interne puppentraining.


We merken steeds vaker dat veel mensen die voor een pup kiezen niet de tijd (denk aan werk, gezin etc.), mogelijkheden (mogelijk ook fysieke of mentale beperkingen) of de zin hebben om al die dingen te doen die juist zo belangrijk zijn in de eerste maanden dat het hondje bij de fokker weggaat en in uw gezin komt, namelijk:

 • 's nachts stil zijn;
 • socialiseren. Dit is niet alleen het laten kennis maken met andere honden en onbekende mensen;
 • zindelijk worden- overdag en 's nachts;
 • leren wat zijn naam is;
 • komen als hij geroepen wordt;
 • lopen aan een slappe lijn;
 • wat mag wel en wat mag niet? Voor een hond is het zo dat wat hij als pup mag hij als volwassen hond ook moet mogen. Hij heeft dit namelijk als pup van u geleerd.;
 • leren alleen zijn voor een tijdsduur die passend is bij de leeftijd van de pup;
 • gedrag aanleren passend bij de leeftijd van de pup;
 • het leren van de betekenis van 'nee' of 'foei'. Dit vinden wij zo belangrijk dat deze al in de eerste dagen op positieve, duidelijke en consequente manier aangeleerd wordt, omdat dit in heel veel situaties bruikbaar is;
 • etc.

Bovenstaande gedrag- en gehoorzaamheidssituaties zijn belangrijk en zullen door uw pup aangeleerd kunnen worden in de eerste 6 maanden van zijn leven.


Hondentrainingscentrum P.E.T.D.O.G. is daarom enige tijd geleden gestart met een interne puppentraining. Uw pup wordt, afhankelijk van zijn leeftijd, of hij direct bij de fokker bij ons komt of wat u zelf al eventueel gedaan heeft, voor enige tijd intern opgevangen bij de trainers van Hondentrainingscentrum P.E.T.D.O.G. in huis en leert bovenstaande dingen en/ of andere dingen die u belangrijk vindt, indien zij passen bij zijn leeftijd en karakter. 


Pups vanaf 12 weken kunnen intern in training komen en worden steeds vaker direct van de fokker bij ons gebracht. Uw pup verblijft ongeveer 3 weken bij ons intern, afhankelijk van zijn leeftijd, karakter, de leercapaciteiten van uw pup (hoe snel neemt hij nieuwe informatie op en gebruikt deze) en uw wensen. Daarna komt uw pup weer bij u thuis, waarbij uw pup al heel veel geleerd heeft, gesocialiseerd is op een aantal belangrijke zaken, voor een deel zindelijk is (dit is echt per pup wisselend; de ene pup is binnen een week zindelijk, de andere na een maand of 5), weet hoe hij heet, weet wat 'nee' of 'foei' betekent, aan een slappe lijn loopt tijdens het uitlaten, komt als hij geroepen wordt etc. Uw pup leert enige tijd alleen te zijn, in een bench te zijn en daar ook stil te zijn (de bench wordt aangeleerd als rustplek voor de pup, als zijn heerlijke plekje waar hij met rust gelaten wordt, zijn eten krijgt, lekker mag slapen, alleen is als hij alleen moet zijn, in de nacht en hierin ook beloond wordt).


Indien u in de buurt woont, kunt u op afspraak alvast enkele keren komen trainen met uw pup, wat de begeleiding na de interne opvang bespoedigt. Als u niet in de buurt woont, zullen er nog minimaal 2 trainingen na de interne periode volgen, zodat u kunt doorgaan met het aanleren van het positieve gedrag. Uw pup is (uiteraard) nog niet kant- en- klaar na zijn interne periode: het is een jong lerend hondje dat nog vele maanden in een leerproces blijft, daarna de puberteit in gaat, maar de basis in de meest belangrijke leerperiode van een hond (de puppenperiode tussen 8 en 20 weken) wordt direct met veel aandacht, zorg, kennis, vakkundigheid, positiviteit en consequent handelen ingezet. Ook wordt uw pup veel geobserveerd, zodat wij hem (en u voor de periode na de interne opvang) een op maat trainingsaanbod kunnen bieden, zijn karakter goed leren kennen en u daardoor ook hele specifieke adviezen kunnen geven voor de periode na de interne training.


Uw pup verblijft in de woonkamer, tezamen met 2 andere honden en meerdere katten, zodat de socialisatie op andere honden en katten bijvoorbeeld al vanzelf gaat. Ook zijn er in de volledig omheinde tuin loslopende konijnen en kippen aanwezig, waardoor uw pup al leert daar niet achteraan te gaan. Alle andere belangrijke trainingsonderdelen worden dagelijks, gedoseerd en passend bij de leeftijd en het karakter van de pup, aangeboden. Deze worden regelmatig gefilmd en er is, indien gewenst, dagelijks contact met u om te bespreken hoe het gaat. Er wordt een logboek bijgehouden, zodat u weet wat uw pup aangeboden krijgt, hoe dit gaat en hoe u verder moet als uw pup bij u thuis komt om dit gedrag positief te blijven houden. Er zal veel tijd besteed worden aan het zindelijk maken van uw pup. Dit is voor veel pupeigenaren een lastige vervelende klus (want bij jonge pups moet je er ook 's nachts uit en vele malen per dag naar buiten, ieder uur tot 2 uur), die wij voor u klaren.


Afhankelijk van de leeftijd van uw pup, zijn karakter en in hoeverre u doorgaat met de door ons geadviseerde begeleiding zult u veel profijt hebben van deze interne trainingsperiode, waar u en uw hond de rest van zijn leven veel aan heeft. De basis wordt er immers op een vakkundige snelle, maar ook zorgzame, positieve en liefdevolle manier ingebracht.


De interne puppentraining is voor alle pups geschikt, in de leeftijd vanaf 12 weken tot ongeveer 6 maanden. 


Hondentrainingscentrum P.E.T.D.O.G. zorgt ervoor dat er nooit meer dan 2 pups tegelijk in de interne begeleiding zijn, zodat uw pup dagelijks uitgebreide individuele training met veel rust tussendoor kan krijgen. Het blijft immers een jong hondje dat veel rust nodig heeft. Wij hebben inmiddels ervaren dat pups uit heel Nederland bij ons terecht komen voor de interne puppentraining. Veel pupeigenaren zijn u al, met een positief gevoel en een positief resultaat, voorgegaan. Ook pups, die later als hulphond zullen gaan werken, zijn bij hondentrainingscentrum P.E.T.D.O.G. voor de interne puppentraining geweest.


De interne training wordt altijd vooraf gegaan door een intakegesprek bij u thuis, waarin wij uw wensen in kaart brengen, de gewenste of noodzakelijke duur van de interne training, de mogelijkheden van het aan te leren gedrag en wat er nodig is na de interne training met u bespreken. Dit intakegesprek kan al plaatsvinden voordat uw pup er is. 

Na dit intakegesprek kunt u besluiten  om voor de interne puppentraining te kiezen of onze ‘normale’ puppentraining. Wij kunnen uw pup ook halen en brengen.

Indien u interesse heeft in deze interne vorm van puppentraining of als u nog vragen heeft, neem dan alstublieft contact op via de mail (info@petdog.nl), het contactformulier op onze site of telefonisch met Lyke via 06-26 904 267

 

Prijzen

 • Intake: € 60,-- ongeveer 1½ uur bij de eigenaar thuis. 
 • Kosten per dag interne puppentraining/ 2 instructeurs € 40,--.
 • Training aan huis na interne periode: eerste keer na max. 7 dagen, duur ruim 1 uur € 50,--. Minimaal 2 trainingen verplicht, zodat het aangeleerde gedrag kan inslijten.
 • Indien door de eigenaar gewenst extra trainingen € 50,-- per uur.

Indien u voor de interne puppentraining kiest, zal op het intakegesprek € 20,-- korting gegeven worden.

Daarnaast krijgt u op de trainingen na de interne periode en eventuele extra trainingen 10% korting.

Alle prijzen zijn exclusief reiskosten (€ 0,28 per km) buiten de regio Twente.

Positieve Effectieve Training Door Observatie van het Gedrag
grapho Nieuw Buinen